Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/2001

Ladislav Rabušic:
Value Change and Demographic Behaviour in the Czech Republic [99]

Rabušic, Ladislav. 2001. „Value Change and Demographic Behaviour in the Czech Republic.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 9 (1): 99-122

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz