Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/2001

L. Rabušic:
Editorial [4]

Rabušic, L.. 2001. „Editorial .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 9 (1): 4-8

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz