Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/2001

P. Rakušanová:
Seminar ”Deputies, Senators and Admision to European Union” [269]

Rakušanová, P.. 2001. „Seminář “Poslanci, senátoři a vstup České republiky do Evropské unie” .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 37 (2): 269

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz