Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/2001

A. Křížková, M. Čermáková, I. Lekešová:
Conference ”Women in the Academy” [267]

Křížková, A., M. Čermáková, I. Lekešová. 2001. „Konference “Ženy v Akademii” .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 37 (2): 267-268

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz