Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/2001

-mp-:
Information of Activities of Masaryk Czech Sociological Association [265]

-mp-, . 2001. „Informace o činnosti Masarykovy české sociologické společnosti .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 37 (2): 265-265

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz