Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/2001

M. Hrubec:
Pavel Barša: Political Theory of the Multiculturalism [261]

Hrubec, M.. 2001. „Pavel Barša: Politická teorie multikulturalismu .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 37 (2): 261-264

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz