Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/2001

M. Petrusek:
Jaroslaw Kilias: Nationality As the Scientific Problem (Nation in the Czech Sociology in the Inter-War Period) [258]

Petrusek, M.. 2001. „Jaroslaw Kilias: Narodowość jako problem naukowy (Naród w socjologii czeskiej okresu miedzywojennego) .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 37 (2): 258-260

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz