Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/2001

J. Grygar:
Peter L. Berger, Thomas Luckmann: The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge [255]

Grygar, J.. 2001. „Peter L. Berger, Thomas Luckmann: Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 37 (2): 255-257

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz