Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/2001

P. Machonin:
Mihailo V. Popovič: Theory and Empiricism. The Sociological Investigation in Social Classes and Strata, New Courses of Change of Social Structure in Yugoslavia [251]

Machonin, P.. 2001. „Mihailo V. Popovič: Teorija i empirija. Sociološko istraživanje društvenich klasa i slojeva , Milosav Janičijevič, Silvano Bolčič et al: Novi pravci promena društvene strukture Jugoslavije.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 37 (2): 251-252

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz