Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/2001

Jiří Šubrt:
The Theatrical Approach of Erving Goffman [241]

Šubrt, Jiří. 2001. „Dramaturgický přístup Ervinga Goffmana .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 37 (2): 241-250

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz