Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/2001

Jiří Černý:
On the Threshold of a New Mentality – Research among Future Czech Symbolic Analysts [207]

Černý, Jiří. 2001. „Na prahu nové mentality – výzkum mezi budoucími českými symbolickými analytiky .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 37 (2): 207-224

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz