Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/2001

Jana Valdrová:
Gender Stereotypes and Clichés as Presented in the Media [183]

Valdrová, Jana. 2001. „K stereotypům a klišé v medializaci ženství .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 37 (2): 183-206

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz