Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/2001

Ilja Šrubař:
Longue durée, Cyclicity and Social Transformation [149]

Šrubař, Ilja. 2001. „Longue durée, cyklicita a sociální transformace .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 37 (2): 149-160

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz