Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/2001

M. Čermáková:
A Word of Publisher [147]

Čermáková, M.. 2001. „Slovo vydavatele .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 37 (2): 147-148

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz