Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2008

Czech issue

Content

THEMATIC ISSUE: THE CHANGING NATURE OF THEORETICAL SOCIOLOGY

Miloslav Petrusek, Jan Balon:
Ohlédnutí za vývojem sociologické teorie v posledním čtvrtstoletí [Looking Back at the Development of Sociological Theory over the Past Quarter-Century] [837]

ARTICLES

Miloslav Petrusek:
Redukcionismus bez pověr a iluzí. Dějiny a současnost sociologie jako svár „identity“ s redukcionismem [Reductionism without Superstitions or Illusions (The History and Present of Sociology as the Struggle of ‘Identity’ against Reductionism)] [859]

Dilbar Alieva:
Chytanie v žite každodennosti [‘Caught in the Rye’ of Everyday Life] [889]

John Holmwood:
Z roku 1968 do roku 1951: Jak Habermas proměnil Marxe v Parsonse [From 1968 to 1951. How Habermas Transformed Marx into Parsons] [923]

Jan Balon:
Nenaplněný příslib sociologické teorie: vzestup a pád americké sociologie ve druhé polovině dvacátého století [The Unfulfilled Promise of Sociological Theory: The Rise and Fall of American Sociology in the Second Half of the Twentieth Century] [943]

SUMMARY ARTICLES

Jiří Šubrt:
Dialog mezi hluchými“? K problematice vztahu sociologie a historie [‘A Dialogue between the Deaf’? The Relationship between Sociology and History] [969]

ESSAYS

Jan Keller:
Jak sociologie přichází o společnost [How Sociology Is Abandoning Society] [989]

IN MEMORIAM

Jiří Buriánek:
Jan Sedláček zemřel… [Jan Sedláček Has Died…] [1007]

Miloslav Petrusek:
Poslední sociologická úvaha a jeden výpisek Jana Sedláčka [Jan Sedláček’s Last Sociological Essay] [1009]

Jarosław Kilias:
Moje vzpomínka na pana docenta Jana Sedláčka [My Personal Memories of Jan Sedláček] [1011]

Ewa Kaltenberg-Kwiatkowska:
Náš český přítel – Jan Sedláček [Our Czech Friend – Jan Sedláček] [1012]

Miroslav Dopita:
Vzpomínka na doc. PhDr. Vladimíra Jochmanna (13. 9. 1923 – 12. 9. 2008) [Remembering Vladimír Jochmann] [1014]

PROFILES

Radim Marada:
Georg Simmel 1858–1918. Ke stopadesátému výročí narození sociologického klasika [Georg Simmel 1858–1918. On the Hundred-and-Fiftieth Anniversary of his Birth] [1017]

Jiří Musil:
Karel Čapek a Durkheim – téma k výročí [Karel Čapek and Durkheim] [1022]

DISCUSSIONS

Jan Keller, Lubor Tvrdý:
K čemu by měly sloužit recenze [What Purpose Reviews Should Serve] [1025]

REVIEWS

Veronika Frantová:
Radim Marada (ed.): Etnická různost a občanská jednota [1029]

Anna Kopecká:
Marek Nohejl: Jednání, diskurs, kritika: Myslet společnost [1032]

Jiří Šubrt:
Michel Maffesoli: Rytmus života: Variácie o postmodernom imaginárne [1036]

Miroslav Paulíček:
James Elkins: Proč lidé pláčou před obrazy [1039]

Petra Gümplová:
Hannah Arendtová: Vita activa [1041]

Ondřej Lánský:
Axel Honneth (ed.): Zbavovat se svéprávnosti. Paradoxy kapitalistické modernizace [1044]

Jan Němec:
Jeffrey C. Alexander, Bernhard Giesen, Jason L. Mast (eds.): Social Performance. Symbolic Action, Cultural Pragmatics, and Ritual [1048]

Jan Maršálek:
Luc Boltanski, Eve Chiapello: The New Spirit of Capitalism [1050]

INFORMATION

Miloslav Petrusek:
Sociální konstruktivismus – nový pohled na společnost nebo slepá ulička sociálního bádání? [1055]

Radka Dudová:
Radost ze sociologie: návštěva profesora Françoise de Singlyho v České republice [1058]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz