Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/2001

Z. Mansfeldová:
1st General Conference ECPR 2001 [399]

Mansfeldová, Z.. 2001. „1st General Conference ECPR 2001.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 37 (3): 399

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz