Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/2001

P. Rakušanová:
Seminar ‘Relationship between Chamber of Deputies and Senate of the Parliament of the Czech Republic’ [398]

Rakušanová, P.. 2001. „Seminář “Vztah Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR” .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 37 (3): 398-398

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz