Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/2001

J. Sedláček:
On the Sociology in Poland and Czechoslovakia before 1968 [396]

Sedláček, J.. 2001. „O sociologii v Polsku a Československu před rokem 1968.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 37 (3): 396-397

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz