Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/2001

J. Nekvapil:
Ethnomethodological Conference in Manchester [395]

Nekvapil, J.. 2001. „ Etnometodologická konference v Manchesteru .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 37 (3): 395-395

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz