Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/2001

P. Machonin:
Transformation and Modernisation in Japan Way or Czech Sociologists in Empire of the Rising Sun [391]

Machonin, P.. 2001. „Transformace a modernizace po Japonsku aneb čeští sociologové v Říši vycházejícího slunce .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 37 (3): 391-394

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz