Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/2001

J. Večerník:
Katharina Müller: The Political Economy of Pension Reform in Central-Eastern Europe [388]

Večerník, J.. 2001. „Katharina Müller: The Political Economy of Pension Reform in Central-Eastern Europe.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 37 (3): 388-390

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz