Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/2001

J. Šanderová:
Jan Keller: The Rise and Fall of Middle Classes [385]

Šanderová, J.. 2001. „Jan Keller: Vzestup a pád středních vrstev.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 37 (3): 385-387

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz