Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/2001

N. Jandová:
Zygmunt Bauman: Globalisation. The Consequences for Man [381]

Jandová, N.. 2001. „Zygmunt Bauman: Globalizace. Důsledky pro člověka .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 37 (3): 381-384

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz