Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/2001

J. Bystřický:
Erving Goffman: The Presentation of Self in Everyday Life [379]

Bystřický, J.. 2001. „Erving Goffman: Všichni hrajeme divadlo .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 37 (3): 379-380

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz