Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/2001

V. Majerová:
Miloslav Lapka, Miroslav Gottlieb: A Peasant and the Landscape. Chapters on the Life of Private Peasants [376]

Majerová, V.. 2001. „Miloslav Lapka, Miroslav Gottlieb: Rolník a krajina. Kapitoly ze života soukromých rolníků.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 37 (3): 376-378

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz