Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/2001

L. Gatnar:
Anna Pollert: Transformation at Work in the New Market Economies of Central Eastern Europe [375]

Gatnar, L.. 2001. „Anna Pollert: Transformation at Work in the New Market Economies of Central Eastern Europe.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 37 (3): 375-375

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz