Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/2001

P. Machonin:
Jadwiga Šanderová: Social Stratification. A Problem, Selected Theories, a Research, Theories of Social Stratification and Mobility [371]

Machonin, P.. 2001. „Jadwiga Šanderová: Sociální stratifikace. Problém, vybrané teorie, výzkum , Ján Sopóci, Bohumil Búzik: Teórie sociálnej stratifikácie a mobility.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 37 (3): 371-374

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz