Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/2001

I. Šrubař:
Jiří Večerník, Petr Matějů: Ten Years of Rebuilding Capitalism: Czech Society after 1989 [369]

Šrubař, I.. 2001. „Jiří Večerník, Petr Matějů: Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1999.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 37 (3): 369-370

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz