Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/2001

Adéla Seidlová:
Research on Deputies and Senators in the Parliament of the Czech Republic [359]

Seidlová, Adéla. 2001. „Výzkum poslanců a senátorů Parlamentu ČR.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 37 (3): 359-368

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz