Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/2001

Jiří Večerník:
Social Reporting in the Czech Republic since 1989 [329]

Večerník, Jiří. 2001. „Sociální zprávy v České republice po roce 1989.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 37 (3): 329-342

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz