Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/2001

Ivana Loučková:
Towards Integrated Strategies in Social Work Research and Beyond [313]

Loučková, Ivana. 2001. „Směrem k integrovaným strategiím nejen ve výzkumu v sociální práci .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 37 (3): 313-328

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz