Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2002

Marián Sloboda:
Leoš Šatava: Jazyk a identita etnických menšin: Možnosti zachování a revitalizace [521]

Sloboda, Marián. 2002. „Leoš Šatava: Jazyk a identita etnických menšin: Možnosti zachování a revitalizace.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 38 (4): 521

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz