Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2002

Jiří Nekvapil:
Paul L. Jalbert (ed.): Media Studies: Ethnomethodological Approaches [514]

Nekvapil, Jiří. 2002. „Paul L. Jalbert (ed.): Media Studies: Ethnomethodological Approaches.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 38 (4): 514-516

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz