Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2002

Kamila Karhanová:
Peter Auer: Sprachliche Interaktion: eine Einführung anhand von 22 Klassikern [506]

Karhanová, Kamila. 2002. „Peter Auer: Sprachliche Interaktion: eine Einführung anhand von 22 Klassikern .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 38 (4): 506-510

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz