Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2002

Ivo T. Budil:
Wilhelm von Humboldt: O rozmanitosti stavby l’udských jazykov a jej vplyve na duchovný rozvoj l’udského rodu [501]

Budil, Ivo T.. 2002. „Wilhelm von Humboldt: O rozmanitosti stavby l’udských jazykov a jej vplyve na duchovný rozvoj l’udského rodu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 38 (4): 501-503

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz