Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2002

Jiří Nekvapil, Ivan Leudar:
Sekvenční struktury v mediálních dialogických sítích [483]

Nekvapil, Jiří, Ivan Leudar. 2002. „Sekvenční struktury v mediálních dialogických sítích.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 38 (4): 483-500

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz