Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2002

Jiřina van Leeuwen-Turnovcová:
Diglosní situace z hlediska genderu [457]

Leeuwen-Turnovcová, Jiřina van. 2002. „Diglosní situace z hlediska genderu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 38 (4): 457-482

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz