Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2002

István Lanstyák:
Maďarčina na Slovensku – štúdia z variačnej sociolingvistiky [409]

Lanstyák, István. 2002. „Maďarčina na Slovensku – štúdia z variačnej sociolingvistiky.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 38 (4): 409-428

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz