Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2004

Jindřich Krejčí, Robert Klobucký a red.:
Česko-slovenské sociologické dny Praha [555]

Krejčí, Jindřich, Robert Klobucký a red.. 2004. „Česko-slovenské sociologické dny Praha.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (4): 555-558

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz