Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2004

Tomáš Sirovátka:
Steven Saxonberg: The Czech Republic Before the New Millenium. Politics, Parties and Gender [547]

Sirovátka, Tomáš. 2004. „Steven Saxonberg: The Czech Republic Before the New Millenium. Politics, Parties and Gender .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (4): 547-550

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz