Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2004

Lubomír Kotačka:
Miroslav Hroch (ed.): Pohledy na národ a nacionalismus. Čítanka textů [541]

Kotačka, Lubomír. 2004. „Miroslav Hroch (ed.): Pohledy na národ a nacionalismus. Čítanka textů.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (4): 541-543

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz