Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2004

Jiří Večerník:
Sandrine Cazes, Alena Nešporová: Labour markets in transition: Balancing flexibility and security in Central and Eastern Europe [536]

Večerník, Jiří. 2004. „Sandrine Cazes, Alena Nešporová: Labour markets in transition: Balancing flexibility and security in Central and Eastern Europe.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (4): 536-536

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz