Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2004

Harald Baldersheim:
Michal Illner – Partner in Research [524]

Baldersheim, Harald. 2004. „Kolega Michal Illner.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (4): 524-526

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz