Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2004

Jiří Musil:
A Neglected Topic: Friendship in Contemporary Societies (An Essay in honour of JUDr. Michal Illner) [519]

Musil, Jiří. 2004. „Zanedbávané téma: přátelství v soudobých společnostech (Esej na počest JUDr. Michala Illnera).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (4): 519-523

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz