Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2004

Jan Sokol:
What Is Money? [509]

Sokol, Jan. 2004. „Co jsou peníze?.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (4): 509-518

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz