Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2004

Klára Vlachová a Blanka Řeháková:
The Nation, National Identity, and National Pride in Europe [489]

Řeháková, Klára Vlachová a Blanka. 2004. „Národ, národní identita a národní hrdost v Evropě.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (4): 489-508

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz