Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2004

Arnošt Veselý:
The Knowledge Society as a Theoretical Concept [433]

Veselý, Arnošt. 2004. „Společnost vědění jako teoretický koncept.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (4): 433-446

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz