Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2004

Pavol Frič a Martin Potůček:
The Model of Czech Society’s Development and Its Modernisation in a Global Context [415]

Potůček, Pavol Frič a Martin. 2004. „Model vývoje české společnosti a její modernizace v globálním kontextu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (4): 415-432

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz