Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2004

Marek Skovajsa:
Editorial [412]

Skovajsa, Marek. 2004. „Editorial .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (4): 412-414

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz