Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2004

Czech issue

Content

Oto Sedláček, Marek Skovajsa:
Introduction [566]

ARTICLES

Jiří Musil:
Comments on Czech Sociology under the Communist Regime [573]

THE FATE OF ACADEMIC SOCIOLOGY 1962–1989

Miloslav Petrusek:
Teaching Sociology in the Periods before and during Normalisation (1964–1989). (The Relationship between Knowledge and Power, Science and Politics, and Reality and Myth) [597]

Ivo Možný:
[The Brno Anomaly? Sociology in Brno 1963–1989 – A Subjective History [609]

Ferdinand Koudelka:
Czech Sociology at Palacký University in Olomouc in the Years 1962–1970 [623]

Ladislav Macháček:
Slovak Aspects of the Development of Sociology in Czechoslovakia [631]

SOCIOLOGY OUTSIDE THE ACADEMIC SPHERE DURING THE NORMALISATION PERIOD

Pavel Machonin:
Sociology during the Period of Normalisation [643]

Jitka Havlová, Oto Sedláček:
The Sociology of Work and Industry 1965–1989 [651]

Zdeněk Pátek:
Rural Sociology in the Totalitarian Period [665]

Jiřina Šiklová:
Illegal Public Opinion Research during the Period of Normalisation [673]

THE INTERDISCIPLINARY CONTEXT

Antonín Rašek:
Sociology at the Workplace in the Normalisation Period: The SEPIMO Methodology [681]

Pavla Horská:
Sociological Topics in Czech Historiography in the 1950s-60s [687]

ROUND TABLE

Česká sociologie v letech 1965–1989 [695]

O účastnících [741]

Stručný biografický slovník ke kulatému stolu [745]

DOCUMENTS

Jaroslav Kučera:
Stav naší sociologie [757]

Karel Rychtařík:
Nečisté tóny na staré téma. Tenký led takzvané alternativní sociologie [759]

Prohlášení sociologů (dopis prezidentovi) [763]

PORTRAITS OF SOCIOLOGISTS

Michal Illner:
K nedožitým osmdesátinám Václava Lamsera [765]

Jan Sedláček:
Jan Szczepański (13. 9. 1913 – 16. 4. 2004) [768]

REVIEWS

Miloslav Petrusek:
Maria Hirszowicz: Pułapki zaangażowania: Intelektualiści w służbie komunizmu [777]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz